Personalităţile zilei

Ben Corlaciu, poet, prozator și traducător român

În parcul acela imens, într-o seară, oamenii vineți, fără plămâni, scriau lapidar, cu ambele mâini, un cuvânt npe un petec de ceară. Cuvântul acela suna: ftizie. Fiecare însă-l scria diferit, cu același condei de lemn înnegrit și-aceeași nesănătoasă beție. Cei ce-așteptau să le vină rândul mureau fără cei dinaintea lor. Ca un pumnal, condeiul se îndrepta spre pieptul tuturor, în locul plîmânului sec, străpungându-l. Când oamenii vineți piereau, umbrele lor, aiurând, se-ntorceau în sanatoriul din parcul imens și gol. Efigii în ceară Benedict Corlaciu (n. 6 martie 1924, Galați –…

Citeşte mai mult...
Personalităţile zilei

Mihai Ursachi, poet, prozator şi traducător

“Spre steaua carnagiului „Treceam – câtă vreme – pe lângă limanuri Prin intermundii, tărâmuri inferme, Fără opriri la cereştile hanuri, Căci vai, călăream pe un vierme. “De ce, întrebai albiciosul meu cal, A trebuit să mă nasc pentru tine, iar tu Pentru ce m-ai ales?” Infernal Ondulându-şi spinarea, tăcu. “Pentru ce eşti atât de molâu, de docil, Pentru ce nu nechezi?” Şi simţindu-l că plânge, Cu pinteni adânci răscoleam în ţesutul fragil. …Picioarele mele sunt roşii de sânge… “O, zisei atunci, umoarea aceasta eu o cunosc, Curge-n vinele mele, tu…

Citeşte mai mult...
Personalităţile zilei

Miron Radu Paraschivescu, poet, eseist, traducător şi publicist român

“Toate lucrurile lumii stau azi în faţa voastră mute, cu porţile lor încruntate, stăpâni le vor fi numai cei ce au să le spună pe nume şi-au să le dea rosturile de mult aşteptate”. (Ars poetica) Miron Radu Paraschivescu s-a născut la 2 octombrie 1911, la Zimnicea şi moare la 17 februarie 1971, Bucureşti. Este fiul Paulinei Paraschivescu (născută Scorţeanu) şi al lui Romulus Paraschivescu, învăţători. Urmează şcoala primară la Vălenii de Munte, liceul la „Sf. Petru şi Pavel” din Ploieşti şi face studii de arte plastice la Cluj şi la…

Citeşte mai mult...
Personalităţile zilei

Grigore Vieru, poet şi eseist

Casa mea Tu mă iartă, o, mă iartă, Casa mea de humă, tu, Despre toate-am scris pe lume, Numai despre tine nu. Să-ţi trag radio şi lumină Ţi-am făgăduit cândva Şi că fi-vom împreună Pieptul meu cât va sufla. Dar prin alte case, iată, Eu lumina o presor, Alte case mă ascultă Când vorbesc la difuzor. Ţi-ani luat-o şi pe mama Şi-aţi rămas acuma, ia, Vai, nici tu în rând cu lumea Şi nici orăşeancă ea. Las’ că vin eu cu bătrâna Şi nepotul o să-i iau, Care pe neprins…

Citeşte mai mult...
Personalităţile zilei

Mihai Eminescu, poet, prozator şi jurnalist

    Comemorăm anul acesta 169 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, cea mai strălucitoare personalitate a culturii româneşti, un om înzestrat de Dumnezeu cu un har aparte, o sensibilitate deosebită, un erudit, deopotrivă un poet atins de aripa geniului, dar şi un patriot, lucru pe care l-a arătat de-a lungul întregii sale vieţi. Luceafărul poeziei româneşti, ajuns atât de faimos încât prea puţini îi mai cunosc astăzi opera. Mihai Eminescu a fost un vizionar, un om inteligent ce a depăşit cu mult gândirea epocii în care a trăit. Un om…

Citeşte mai mult...
Personalităţile zilei

Victor Eftimiu, dramaturg, poet şi prozator

«Eu ştiu că mă iubeşti … Eu ştiu că mă iubeşti, frumoaso, De ce-mi trimiţi surâsuri reci? Ah, nepăsarea asta las-o De nu vrei să mă pierzi pe veci. De vrei o viaţă să te-ascult Arată-ţi dragostea întreagă : Cu cât mă vei iubi mai mult, Cu-atâta îmi vei fi mai dragă !» Victor Eftimiu s-a născut la 24 ianuarie 1889, Boboştiţa, Albania. Este fiul Marinei (fiica preotului Theodor Cociu din Boboştiţa, numit şi Economu) şi al lui Ghergo Ceavo (care, venit pentru comerţ în Bucureşti, îşi schimbă în 1894…

Citeşte mai mult...
Personalităţile zilei

Andrei Mureşanu, poet, publicist şi traducător

“Frumos e omul, Doamne, când mintea e regină, Şi simţul ce ca şerpe spre rele îl înclină, Supus, loial şi drept; Vârtutea-atunci măreaţă răsare ca ş-o floare, De brumă neatinsă la rumena-i coloare În fragedul lui piept! Pe fruntea lui senină dreptatea străluceşte Întocma ca ş-un soare pe sferă când păşeşte De nori neturburat; E crimă, se retrage, e silă, se fereşte, E negură,-o străbate, e nor, îl împărţeşte Şi iesă nepătat. Frumos e omul, Doamne, cu inimia curată Cu floarea conştiinţei de crime nepătată, Sincer, nefăţărit; Conspire lumea toată,…

Citeşte mai mult...
Personalităţile zilei

Vasile Cârlova, primul poet modern român

“Fiinţă naltă, lungă vedere, Izvor puternic de mângâiere, Pavăză sfântă astui pământ! Dă ascultare, nu-ţi fie silă, Unui glas jalnic, ce cere milă, Ce a se plânge are cuvânt. Nu se cuvine a se răpune În vânt ca fumul o rugăciune Cu plâns făcută lângă altar, Unde nădejde are oricine Să dobândească cerând vrun bine Sau lui să-ncete vrun ce amar, Unde tot omul, când îţi vorbeşte Vorbe în taină, smerit priveşte A ta fiinţă de faţă stând; Unde tu însuţi simţi datorie, S-arăţi oricărui spre bucurie, Că vrei fierbinte…

Citeşte mai mult...
Personalităţile zilei

Emil Botta, actor, poet, prozator

” Elita luase loc la parter şi prostii sus, aproape de cer. În loja stătea o întâmplare cam abătută şi un napraznic destin în mare ţinută. Un dezastru tare cât zece tot spera că totul va trece. Un naufragiu dormita în fotoliu înfăşurat în linţoliu. O răceală vagabondă prin sală. O inocentă strălucea printr-o totală absenţa. Piesa era o răfuială între virtute şi greşeală. Scena era un sanctuar prin care adevărul trecea foarte rar. Actorii îşi îndrugau rolul, dar, încet, îi înghiţea nămolul ; în pauze, tăcute aplauze, la finale,…

Citeşte mai mult...
Personalităţile zilei

Paul Sterian, poet, scriitor, român

Mă\’mbăt mereu mă’mbăt mereu cu vin ameţitor şi greu mă’mbăt cu dumnezeu! dumnezeu cârciumar dumnezeu vin dumnezeu tovarăş la băut. pentru ce mă îmbeţi pentru ce mă ameţeşti crâşmare nemilos tovarăşule nelipsit vinule otravă dulce? vrei să-mi iei averile? Na-ţi-le; vrei să-mi iei gândurile? ia-ţi-le; vrei să-mi iei bucuriile? na-ţi-le; vrei să-mi dai crucea? o iau! Paul Sterian (n. 1 mai 1904- d. 16 septembrie 1984, Bucureşti) este fiul medicului militant Eraclie Sterian, autor a numeroase articole, broşuri şi volume de popularizare a igienei ori de educaţie sexuală, de combatere…

Citeşte mai mult...

Refuză